Καρπενησίου 56 & Πελασγίας 7, Περιστέρι, 12134
+30 6947339751
n.xydias@outlook.com.gr

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Νίκος Ξυδιάς

Διεκπεραίωση Διαδικασίας Ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων εντός & εκτός σχεδίου

Αναλαμβάνουμε:

– Την τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων του Ν.4495/17 για μεταβιβάσεις ακινήτων

– Αποτυπώσεις Ακινήτων

– Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης

– Σύνταξη Εντύπου Ειδικού Προστίμου

– Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου

– Υποβολή Φακέλου (Ηλεκτρονικά)

– Έλεγχος Στατικής Επάρκειας

– Έκδοση Πιστοποιητικού Νομιμότητας